İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı

ISSN 2519-4925 (Online) ISSN 2518-7082 (Print)
İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı